Language index

Ngget Tul Pidnak Wene
Ap oboksa-ge meya nak kwarugwi me, kek tak woraso Mbal Pem Nagawan na imin-e mbok tak woragwi-o. Oroma 3:23

Nde, meya kwarugwi elem na onggo-ge wat yugwi irir-o. Alat nde, Mbal Pem Nagawan-nen we wok nondoso iri-ge Nenagawan Indo Yesus Kerisut ebem-nen pem-et unlug-et woralik nalik elem-nen yusu-o. Oroma 6:23

Nde, kinndi angin tubu yogola, Mbal Pem Nagawan-nen we wok ondoso elem pem-net kinmiri yid iri-ge kit-nen kwaridnak pem kinmiri yij-e lag-o. Are, Mbal Pem Nagawan-nen we wok kindidnak pem-ner-o. Nde, kit-nen kwaridnak pem-e lak me, ap misik-nen at ondomog-et kek yurag-e meya-o. Epesus 2:8-9

Alat nde, pemerinta enmanggim tol ndok woroso nap iri na-ge mboksa nggal mendak worasolat-nen at erengen-e mbal nggwe lik kudtak na kwiye me, at ambik imigwak lel kasolat-nen yosolar-e: 'Mbal Pem Nagawan wa-e. An-e meya yoso nap-nen yusu-o. Nabuwa ki-o!' luk yij-o." Lukas 18:13

Mbal Pem Nagawan-nen ki nap pidsa nenabuwa nggulok karuk, at Ambara misiget nderak wok nendamu-o. Ta-nen nde at ebem inndi angin tubu yuwa nab-e lak yigit lag-et, are, pem-et unlug-et woralik nalik momtak elem irit wanuwa-o. Nde, Mbal Pem Nagawan-nen-e at Ambara an nggweyak ma nibil mbuwagaij-e ki nap pidsa lak tak unpurak pem enpem wene mbaruwakluk nibil mbuwagit lag-o. Are, ki nap pidsa inmiri yaga wok unduwakluk nibil mbuwagaij-o. Yoanes 3:16-17

Kit kenarem woraga pil nggoso mende iri-ge arig-e lak, ap pidsa-nen kagwi mende-t kenpem mbusu-o. Alat nde, Mbal Pem Nagawan-e mot mot nak kwaroso me, kit kenmawi ndak ndag-e lak siyak terak menna kenarem woraga pil nggurak mende-ge kenpem mbuma naru, keya kunpuwa bug-o. Are, kenarem woraga pil ngguwa tarem-net at-nen-e mamak pobokluk wesera mbururak tula mirik kunpuwa-o. 1 Korintus 10:13

Nde, Yesus nenabuwa kaso iri na arem-nen kuri worak nunpurak mende-ge mondok lag-o. Wat yugwi mende-nen na, unluk woragwi mende-nen na, aid nap-nen na, teram woraso amawi-nen na, yawo worasu mende-nen na, abok wok ma mende-nen na, teram woraso mende-nen na, nggweyak ma woraso mende-nen na, ndak worak pidnak mende erep obok-nen na, oboksa-nen-e Nenagawan Indo Kerisut Yesus ebem Mbal Pem Nagawan-nen nenabuwa kaso iri na arem-nen kuri worak nunpurag-e meya-nen yusu-o luk an nindi angin tubu yusu-o. Oroma 8:38-39

Musa-nen imiri mbarak pidnak wene na-ge Kerisut-nen ndak tak pidnak me, inndi-ge at ebem angin tubu yuwa nap pidsa-ge lud tak nak unpuwa-o. Oroma 10:4

Mbal Pem Nagawan-nen yosolar-e: "An nalen yidnak tarem-e kit kenne kuligi-o. Kinmiri yurak tarem-nen-e an-e yongga kindigi-o" luk yij-o. Ndemerer-o! Mbal Pem Nagawan alen yidnak tarem-e yawor-o, Kinmiri yurak tarem-e yawor-o! 2 Korintus 6:2

Iri yosola kuluruk yigarig-e, it-nen inndi andi min-et Peterus min it wirik inpidnak nap erep na min yak ondogolar-e: "Nowe nowot wa-e. Ngge kwarul-o?" luk yiga-o. Yogolikma-ge, Peterus-nen it yak ondosolar-e: "Kondok yero-o. Kit meya yogolat woraidnak lak tak puwakluk, kenarik tak Yesus Kerisut unu bem yi ma konpogola-ge, Konak Indi-ge onggo lag-et we irit wanugub-o. Yidnak Yidnak Wene 2:37-38

Kenpage ngget mende irit waner-o. Kenpage ngget mende iri-ge Mbal Pem Nagawan abage nggal irit ndak worak pidnak me, ndemeret wene bem-nen-e lud tak nak kwarogolat, marak woragwi nam yoso-o. Epesus 4:24


Oroma

Ap oboksa-ge meya nak kwarugwi me, kek tak woraso Mbal Pem Nagawan na imin-e mbok tak woragwi-o. Oroma 3:23

Mbal Pem Nagawan engga mbarak pem-nen yosolar-e: "Lud tak nak woraso nap ap misiget ter-o luk mondok lag-o. Oroma 3:10

Nde, meya kwarugwi elem na onggo-ge wat yugwi irir-o. Alat nde, Mbal Pem Nagawan-nen we wok nondoso iri-ge Nenagawan Indo Yesus Kerisut ebem-nen pem-et unlug-et woralik nalik elem-nen yusu-o. Oroma 6:23

Ap misik-nen kwaridnak pem-e meya kwarugwi elem-e nggweyak ma yu me ngguwagaij-o. Nde, at-nen meya yidnak pem-e wat yugwi elem na ngguwagaij-o. Iri kwarid pem-e, ap pidsa meya nak kwarugwi me, wat yugwe elem na-ge ap pidsa enpem ndi wat agaij-o. Oroma 5:12

Nit nanduk ndeyak woragola, Mbal Pem Nagawan indi-n pidnak tarem ndak ndag-et yosolar-e, Kerisut-e Mbal Pem Nagawan ene tarugwi nap nenmanggim wat yamu-o. Oroma 5:6

Alat nde, nir-e meya yugwi nap woragola, Kerisut-e nenmanggim wat yamu me, iri bem-nen Mbal Pem Nagawan-nen nit nenabuwa kaso elem mirik ninpij-o. Oroma 5:8

Nde, at indi-ge lenak Mbal Pem Nagawan irit woralat me, wat yidnak ennggendumu-nen uruk tak pidnak iri bem-nen-e: Iri-ge Mbal Pem Nagawan Ambara amawi ambik-nen yusu-o luk nam tak pij-o. Oroma 1:4

Kerisut na-ge wat yidnak nap ennggendumu-nen uruk tak pidnak ombol nggwe-ge tuguruk wat ma bug-o luk nir-e nenaru yili-o. Nde, wat yugwi elem-nen-e at urugwe nggwe rak uburag-e mondok meya-o. Oroma 6:9

Kat kemende nggwe-nen: "Yesus-e Nagawan Indo-nen yusu-o" luk nam-et para yosola, nde, "Mbal Pem Nagawan-nen wat yidnak nap ennggenggerak-nen Yesus uruk tak pij-o" luk wene na bem kindi angin tubu yosola-ge, kimiri yuwa-o. Oroma 10:9

Mbal Pem Nagawan engga mbarak pem-nen yosolar-e: "Nagawan Indo unu luk, at wene mbo buwa nap oboksa-ge inmiri yuwa-o" luk yij-o. Oroma 10:13

Nde, Yesus nenabuwa kaso iri na arem-nen kuri worak nunpurak mende-ge mondok lag-o. Wat yugwi mende-nen na, unluk woragwi mende-nen na, aid nap-nen na, teram woraso amawi-nen na, yawo worasu mende-nen na, abok wok ma mende-nen na, teram woraso mende-nen na, nggweyak ma woraso mende-nen na, ndak worak pidnak mende erep obok-nen na, oboksa-nen-e Nenagawan Indo Kerisut Yesus ebem Mbal Pem Nagawan-nen nenabuwa kaso iri na arem-nen kuri worak nunpurag-e meya-nen yusu-o luk an nindi angin tubu yusu-o. Oroma 8:38-39


Nit Nineid aid arem woraso wa-e

Nit Nineid aid arem woraso wa-e. Kat kunu-ge kek tak irit wolmag-o. Kat-nen tenagaidnak wi iri lobok yuwag-o. Aid arem-nen kat kindi-n pidnak kwatli nggal, nggweyak ma-nen na irit kwaruwag-o. Yawo norak mburu ndak yaga wok nindi-o. Ap-nen nit meya rak ninpidnak na nenmberam tak pili nggal, kat-nen na nit meya yidnak kamberam tak pi-o. Nit ninndi ngaruwakluk keya nunpurak pug-o. Are, Sere inggem-nen ninmiri yi-o. Matius 6:9-13


Lembaga Alkitab Indonesia, 1984Language index