Language Index

Bib LaTout moun f pch; yo tout vir do bay Bondi ki gin pouvoua-a. Rm 3:23

Pch py nou kach: li ban nou lanm; min kad Bondi ban nou gratis la, s lavi ansanm ak Jzikri, Sgn nou an, you lavi ki pap janm fini. Rm 6:23

S pask li rinmin nou kif li dlivr nou, nou minm ki mt konfians no nan li. Sa pa soti nan nou minm minm s you kado Bondi ban nou. Non, nou pa f angnin pou sa. Konsa, psonn pa ka vant tt yo. fz 2:8-9

Pspt kontribision an minm t rt dy, li pat minm gin kouraj lv j-l nan sil; li tap bat lstonmak li, li tap di: Bondi, gin piti pou mouin ki f anpil pch. Lik 18:13

Pask, Bondi sitlman rinmin lzm li bay sl Pitit li-a pou yo. Tout moun ki va mt konfians yo nan li pap pdi lavi yo. Okontr ya gin lavi ki pap janm fini an. Bondi pa voy Pitit li-a sou lat pou kondannin lzm, min pito pou-l t kapab dlivr yo. Jan 3:16-17

Tout tantasion nou jouinn sou chmin nou, s minm kalit tantasion tout moun jouinn sou chmin yo tou. Min, Bondi li minm toujou kinb parl li: li pap kit yo tant nou you jan ki dpas sa nou ka sipt. Min, l nou va anba tantasion an, la ban nou fs pou nou ka sipt-l, pou nou ka soti anba li. I Korint 10:13

Pask, mouin gin lasirans angnin pa ka f nou pdi rinmin Kris la gin pou nou: ni lanm, ni lavi, ni zanj Bondi yo, ni lt otorit ak pouvoua ki nan sil la, ni bagay ki la jdi-a, ni sa ki gin pou vini pita, ni pouvoua ki anro nan sil la, ni pouvoua ki anba t-a. Non. Pa gin angnin nan tout kryasion Bondi-a ki ka janm f nou pdi rinmin Bondi f nou ou nan Jzikri, Sgn nou an. Rm 8:38-39

Pask, avk Kris la, laloua-a jouinn bout li. Konsa, Bondi f tout moun ki kou nan Kris la gras. Rm 10:4

Pask, nan Liv la Bondi t di: Mouin t kout ou, l l-a t riv pou-m t f ou gras la. Mouin t pot ou skou, l jou-a t riv pou-m t dlivr ou la. Inbin, kouly-a, min l-a riv pou-n rsvoua fav Bondi-a; s jdi-a minm nou ka jouinn dlivrans. 2 Korint 6:2

L pp la tand parl sa yo, yo santi k yo boulvs. Yo mand Pi ansanm ak lt apt yo: --Fr nou yo, kisa pou nou f? Pi rponn yo: --Tounin vi-n jouinn Bondi, pi youn apr lt vi-n rsvoua batm nan non Jzikri, pou Bondi padonnin tout pché nou yo. Apr sa, na rsvoua Sintspri, kado Bondi-a. Travay 2:37-38

S pou nou vi-n you lt kalit moun jan Bondi vl-l la, pou nou sanbl ak li pou nou ka minnin you lavi ki douat, you lavi ki apa pou Bondi, jan vrit-a mand-l la. fz 4:24

Rm

Tout moun f peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a. Rm 3:23

Jan sa ekri nan Liv la: Nanpwen moun ki gen rezon devan Bondye. Non, pa menm yon grenn. Rm 3:10

Peche peye nou kach: li ban nou lanm; men kad Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezikri, Sey nou an, yon lavi ki p'ap janm fini. Rm 6:23

Se poutt yon sl moun peche antre sou lat. Peche a louvri pt pou lanm. Se konsa lanm vin pou tout moun, paske tout moun f peche. Rm 5:12

Se konsa, l nou pa t' kapab f anyen pou tt pa nou, Kris la mouri pou tout moun ki meprize Bondye, nan tan Bondye te fikse pou sa te rive a. Rm 5:6

Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan li renmen nou anpil; paske nou t'ap f peche toujou l Kris la mouri pou nou. Rm 5:8

Men, dapre Sentespri ki f nou viv pou Bondye, li te f nou w avk pouvwa se Pitit Bondye a li ye, l l' te leve soti vivan nan lanm. Rm 1:4

Nou konnen Kris la te leve soti vivan nan lanm, li pa gen pou l' mouri ank; lanm pa gen okenn pouvwa sou li. Rm 6:9

Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Sey a, si ou kw tout bon nan k ou Bondye te f l' leve soti vivan pami m yo, wa sove. Rm 10:9

Se sa ki ekri nan Liv la: Nenpt moun ki rele non Met la gen pou jwenn delivrans. Rm 10:13

Paske, mwen gen lasirans anyen pa ka f nou pdi renmen Kris la gen pou nou: ni lanm, ni lavi, ni zanj Bondye yo, ni lt otorite ak pouvwa ki nan syl la, ni bagay ki la jdi a, ni sa ki gen pou vini pita, ni pouvwa ki anwo nan syl la, ni pouvwa ki anba t a. Non. Pa gen anyen nan tout kreyasyon Bondye a ki ka janm f nou pdi renmen Bondye f nou w nan Jezikri, Sey nou an. Rm 8:38-39

Papa nou

Papa nou ki nan syl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou. vin tabli gouvnman ou, pou yo f volonte ou sou lat, tankou yo f l' nan syl la. Manje nou bezwen an, ban nou l' jdi a. Padonnen tout sa nou f ki mal, menm jan nou padonnen moun ki f nou mal. Pa kite nou nan pozisyon pou n' tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amn Mati 6:9-13

Sm 23

Sey a se gad mwen, mwen p'ap janm manke anyen. Kote zb yo pi bl, se la li f m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bw. Li f m' reprann fs. Li f m' mache nan chemen dwat, pou sa svi yon lwanj pou non li. Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki f nwa anpil, mwen p'ap p anyen, paske, Sey, ou la avk mwen. Se baton ou ak gl ou ki f k m' pa kase. Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lnmi m' yo. Ou resevwa m', ou f k m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen. Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.L sa a, Seza Ogis te bay ld pou yo te konte dnye moun ki nan peyi l'ap gouvnen yo. Premye travay sa a te ft nan tan Kireniyis t'ap kmande nan peyi yo rele Siri a. Tout moun te al f pran non yo nan lavil kote fanmi yo te soti. Jozf te rete nan peyi Galile, nan yon bouk yo rele Nazart. Men, paske li te moun nan fanmi ak ras David, li moute, li ale nan Jide, nan lavil David yo rele Betleym lan. Jozf tapral f yo pran non l' ansanm ak non Mari, fiyanse li, ki te ansent. Antan yo te la, jou pou Mari te akouche a rive. Li f premye pitit li a, yon ti gason. Mari vlope pitit la nan koucht, li mete l' kouche nan yon kay kote yo bay bt manje, paske pa t' gen plas pou yo nan lotl la. Nan menm zn sa a, te gen gad mouton ki t'ap pase nwit la dey ap veye mouton yo. L sa a, yon zanj Bondye part devan yo, bl limy Bondye a klere tout kote yo te ye a. Yo te p anpil. Men zanj lan di yo konsa: Pa p. N'ap anonse nou yon bon nouvl ki pral f tout pp la kontan anpil. Jdi a, nan lavil David la, nou gen yon Sov ki fenk ft: se Kris la, Sey a. Men remak ki va f nou rekont li: n'a jwenn yon tibebe vlope nan koucht, kouche nan yon kay kote yo bay bt manje. Menm l a, yon foul lt zanj nan syl la vin jwenn zanj lan; yo t'ap f lwanj Bondye, yo t'ap di konsa: Lwanj pou Bondye anwo nan syl la, k poze sou lat pou tout moun li renmen. Zanj yo kite gad mouton yo, yo tounen al nan syl la. L sa a, gad mouton yo yonn di lt: Ann al jouk Betleym, ann al w sa ki rive, sa Bondye f nou konnen an. Yo prese ale, yo jwenn Mari ak Jozf, ansanm ak tipitit la kouche kote yo bay bt yo manje a. L yo w l', yo tanmen rakonte sa zanj lan te di yo sou pitit la. Tout moun ki t'ap koute yo te sezi tande sa yo t'ap rakonte a. Mari menm te kenbe tout pawl sa yo nan k l', li t'ap repase yo nan tt li. Apre sa, gad mouton yo al f wout yo; yo t'ap di jan Bondye gen pouvwa, yo t'ap f lwanj li, paske tou sa yo te tande ak tou sa yo te w a te dak ak sa zanj lan te f yo konnen. Lik 2:1-20

Galasi

1

1 Mwen menm Pl, se pa moun ki te chwazi m', ni Bondye pa t' voye yon moun chwazi m', men se Jezikri menm ki te chwazi m' pou svi apt, ansanm ak Bondye Papa a ki te f l' leve soti vivan nan lanm.
2 Tout fr ki isit la yo mete tt ansanm av m' pou ekri lt sa a pou tout legliz ki nan peyi Galasi yo.
3 Nou mande Bondye, Papa nou, ansanm ak Jezikri, Sey a, pou yo ban nou benediksyon ak k poze.
4 Dapre volonte Bondye, Papa nou, Kris la te bay tt li pou peche nou yo, pou l' te ka delivre nou anba move tan mechan ki sou lat koulye a.
5 Lwanj pou Bondye pou tout tan! Amn.
6 Mwen sezi w jan nou prese vire do bay Bondye ki te rele nou, gremesi Kris la, pou n' al swiv yon lt kalite bon nouvl.
7 Pou di vre, pa gen okenn lt bon nouvl. Men, mwen di sa paske gen moun k'ap plede chaje tt nou, ki vle chanje anpil bagay nan bon nouvl Kris la.
8 Enben, si yon moun ta vin anonse nou yon lt bon nouvl ki pa menm ak sa nou te anonse nou an, moun sa a li te mt se mwen menm, osinon yon zanj ki soti nan syl, madichon pou li!
9 Mwen deja di nou sa, koulye a m'ap repete nou sa ank: si yon moun vin anonse nou yon bon nouvl ki pa menm ak sa nou te resevwa a, madichon pou li!
10 L mwen di sa, ske sa vle di se fav moun m'ap chache? Non. Se fav Bondye m'ap chache. Eske se plezi m'ap chache f lzm plezi? Si m' t'ap chache f lzm plezi, se pa Kris la mwen ta ap svi.
11 M'ap di nou sa, fr m' yo, bon nouvl m'ap anonse a pa soti nan moun.
12 Paske mwen menm, mwen pa t' resevwa l' nan men pesonn, ni se pa yon moun ki te moutre m' li. Men, se Jezikri menm ki te f m' konnen li.
13 Nou tande pale sa m' te konn f nan tan lontan, l m' te nan relijyon jwif yo. Nou konnen jan m' te san pitye l m' t'ap psekite legliz Bondye a, jan m' t'ap chache kraze li.
14 Nan relijyon jwif yo mwen te pi f pase anpil moun nan ras mwen ki te menm laj av mwen. Mwen te pi cho pase yo pou defann koutim zanst nou yo.
15 Men, Bondye f m' fav l', li mete m' apa depi nan vant manman m', li rele m' pou m' te ka svi li.
16 Konsa, l se te lide l' pou l' te f m' konnen Pitit li a, pou m' te ka anonse bon nouvl li a nan mitan moun ki pa jwif yo, wi, l sa a, mwen pa t' al mande pesonn konsy.
17 Mwen pa t' moute Jerizalm non plis pou m' al w moun ki te apt anvan m' yo. Men, mwen te pati la menm pou peyi Arabi. Apre sa, mwen tounen tounen m' lavil Damas.
18 Sou twazan, mwen moute lavil Jerizalm pou m' te f konesans ak Py. Mwen rete kenz jou lakay li.
19 L sa a, mwen pa t' w okenn nan lt apt yo, esepte Jak, fr Sey a.
20 Sa m'ap ekri nou la a, se vre wi. Mwen pran Bondye pou temwen, mwen p'ap bay manti.
21 Apre sa, mwen te ale nan peyi Siri ak Silisi.
22 Pandan tout tan sa a, manm legliz Kris la ki te nan peyi Jide a pa t' ank rekont mwen.
23 Yo te slman konn tande moun ap di yo: Nonm ki t'ap pesekite nou nan tan lontan an, koulye a men l'ap mache anonse bon nouvl li te vle kraze a.
24 Yo t'ap f lwanj Bondye pou tt mwen.

2

1 Apre sa, katz lanne te pase anvan m' te moute lavil Jerizalm ank, fwa sa a ansanm ak Banabas. Mwen te mennen Tit av m' tou.
2 Kif m' te moute a, se paske Bondye te f m' konnen pou m' te f sa. Nan yon reyinyon mwen te gen apa ak dirijan yo, mwen mete devan yo bon nouvl mwen t'ap anonse moun ki pa jwif yo. Mwen pa t' vle pou ni travay mwen te fin f a, ni travay mwen t'ap f a pase pou anyen.
3 Enben, Tit ki te av m' lan, se moun peyi Lagrs li ye: yo pa t' egzije l' sikonsi,
4 atout kk swadizan fr ki te fofile k yo nan mitan nou te vle yo sikonsi li. Moun sa yo te glise k yo nan mitan nou tankou espyon k'ap veye libte nou gen nan Jezi Kris la. Yo te vle f nou tounen esklav ank.
5 Nou pa janm ba yo pye sou nou pou n' te ka defann verite ki nan bon nouvl la pou nou menm, moun Galasi.
6 Moun ki te pase pou chf yo, mwen pa bezwen konnen sa yo te ye vre, paske Bondye pa gade sou figi moun-wi, moun ki te pase pou chf yo, yo pa t' f m' okenn lt egzijans.
7 Okontr, yo w Bondye te renmt mwen travay anonse bon nouvl la bay moun ki pa jwif yo, menm jan li te renmt Py travay anonse l' bay jwif yo.
8 Paske, Bondye ki te mete Py apa pou svi apt pou jwif yo, se li menm ki te mete m' apa tou pou m' te ka svi apt pou moun ki pa jwif yo.
9 L sa a, Jak, Py ak Jan ki te pase pou chf nan legliz la, yo te rekont se Bondye ki te ban m' travay sa a, yo bay Banabas ak mwen lanmen tankou asosye. Nou tonbe dak pou Banabas ak mwen al travay nan mitan moun ki pa jwif yo, pou yo menm y' al travay ak jwif yo.
10 Yon sl bagay yo te mande nou: se pou n' te toujou chonje pv ki nan legliz yo. Nou pa t' janm manke f sa.
11 Men, l Py te vini lavil Antich, mwen te f yon bout ak li devan tout moun, paske sa l' te f a pa t' bon.
12 L l' te fk rive, li t'ap manje byen pwp ak fr ki pa jwif yo. Men, l moun Jak te voye yo vin rive, li mete k l' sou kote, li refize manje ak fr ki pa jwif yo, paske li te p patizan moun sikonsi yo.
13 Lt fr jwif yo te kmanse f menm jan ak li. Ata Banabas te pran tou. Li t'ap swiv yo nan ipokrizi sa a.
14 L m' w yo pa t'ap mache dwat dapre verite ki nan bon nouvl la, mwen di Py devan tout moun: Ou menm ki jwif, ou pa t' viv isit la tankou jwif, men tankou moun ki pa jwif. Poukisa jdi a w'ap fse fr ki pa jwif yo pou yo viv tankou jwif?
15 Nou menm, nou se jwif natif natal, nou pa soti nan ras moun lt nasyon yo k'ap plede f peche.
16 Men, nou konnen se pa paske yon moun f tou sa lalwa jwif yo mande kif li inonsan devan Bondye, men se l li mete konfyans li nan Jezikri Bondye va f l' gras. Se poutt sa, nou menm tou, nou te mete konfyans nou nan Jezikri. Konsa, se pa paske nou te f sa lalwa jwif yo mande kif Bondye f nou gras, men se paske nou te mete konfyans nou nan li. Bondye p'ap f pesonn gras paske li f sa lalwa mande.
17 Men, si antan m'ap chache pou Bondye f m' gras gremesi Kris la, moun w m'ap f peche menm jan ak moun lt nasyon yo, ske sa vle di se nan avantaj peche a Kris la ap travay? Non, yo pa ka di sa.
18 Paske, si m'ap rebati sa m' te kraze a, mwen tou moutre se dezobeyi m'ap dezobeyi lalwa.
19 Annegad lalwa, mwen se yon moun ki mouri, epi se lalwa a menm ki touye m' pou m' ka viv pou Bondye. Mwen mouri kloure ansanm ak Kris la sou kwa a.
20 Se sak f, se pa mwen k'ap viv ank, se Kris la k'ap viv nan mwen: lavi m'ap mennen nan k m' koulye a, m'ap viv li nan konfyans mwen gen nan Pitit Bondye a ki te renmen m' sitlman li te rive bay lavi l' pou mwen.
21 Mwen pa voye fav Bondye f m' lan jete. Paske, si lalwa ka f Bondye f yon moun gras, enben, Kris la mouri pou gremesi.

3

1 Nou menm moun peyi Galasi, ala st nou st! Kils nou kite pran tt nou konsa, nou menm ki te konnen tout ti detay sou jan Kris la te mouri sou kwa a?
2 Mwen ta renmen nou reponn yon sl ti keksyon sa a ban mwen: Eske se paske nou te f tou sa lalwa a te mande kif nou te resevwa Lespri Bondye a, osinon ske se paske nou te tande bon nouvl la?
3 Ki jan nou f egare konsa? Nou konmanse ak pouvwa Lespri Bondye a, koulye a nou vle fini ak pwp fs kouraj nou?
4 Eske se pou gremesi nou te f esperyans sa yo? Non, se pa vre, se pa ka pou gremesi.
5 L Bondye ban nou Lespri l', l li f mirak sa yo nan mitan nou, ske li f sa paske nou f sa lalwa mande, osinon paske nou mete konfyans nou nan li l nou tande bon nouvl la?
6 Men sa ki ekri nan Liv la menm: Abraram te mete konfyans li nan Bondye. Se poutt sa Bondye te f l' gras.
7 Konsa, se pou nou konprann sa byen: Moun ki mete konfyans yo nan Bondye, se yo menm ki pitit Abraram.
8 Moun ki te ekri nan Liv la te w davans Bondye t'ap f moun ki pa jwif yo gras tou poutt konfyans yo ta gen nan li. Se konsa li bay Abraram bon nouvl sa a davans tou: Gremesi ou, tout nasyon sou lat va jwenn benediksyon.
9 Se paske Abraram te mete konfyans li nan Bondye kif Bondye te beni li. Konsa, tout moun ki mete konfyans yo nan Bondye va resevwa benediksyon Bondye a ansanm ak Abraram.
10 Moun ki mete nan lide yo lalwa a ka sove yo, yo anba madichon. Men sa ki ekri nan Liv la: Madichon pou tout moun ki pa f tou sa ki ekri nan Liv lalwa a tout tan.
11 Lalwa pa kapab f Bondye f pesonn gras. Se bagay ki kl. Men sa ki ekri nan Liv la: Moun Bondye f gras paske yo gen konfyans nan li, se yo menm ki va gen lavi.
12 Lalwa pa gen anyen pou l' w ak lafwa. Okontr, men sa ki ekri nan Liv la: Moun k'ap f tou sa lalwa mande a va jwenn lavi ladan l'.
13 Kris la delivre nou anba madichon lalwa l li te pran madichon an nan plas nou. Se konsa sa te ekri nan Liv la: Madichon pou moun yo pandye sou bwa a.
14 Sa te ft konsa pou moun ki pa jwif yo te ka rive resevwa benediksyon Bondye te pwomt Abraram lan gremesi Jezikri, pou nou tout te ka resevwa Lespri Bondye te pwomt la, paske nou te mete konfyans nou nan li.
15 Fr m' yo, mwen pral pran egzanp sou yon bagay ki rive chak jou: L yon moun f testaman l' byen ft, pesonn pa ka kase l', ni pesonn pa ka ajoute anyen ladan li.
16 Enben, Bondye te f pwoms sa yo pou Abraram ak pitit pitit li a. Yo pa t' ekri: ak pitit pitit li yo, tankou si yo te vle pale sou anpil moun, men yo ekri: ak pitit pitit ou a. Yo t'ap pale sou yon sl moun, moun sa a se te Kris la.
17 Men sa mwen vle di: Bondye te f testaman sa a, epi li te pwomt li t'ap kenbe li. Lalwa a menm te vini katsantrant (430) an apre sa. Se sak f, lalwa a pa kapab kase testaman sa a, ni li pa kapab f pwoms la tonbe.
18 Paske, si kado Bondye bay la te chita sou lalwa Moyiz la, se pa ta yon pwoms ank kado a ta ye. Men, Bondye te bay Abraram fav sa a paske li te pwomt li sa.
19 Poukisa yo te bay lalwa a menm? Yo te ajoute lalwa a pou l' te ka f nou konnen bagay ki kont volonte Bondye. Lalwa a te ft pou l' te la toutotan pitit pitit Abraram lan pa t' ank vini, paske se pou li Bondye te f pwoms la. Se zanj Bondye yo ki te bay lalwa, epi se yon nonm ki te svi entmedy.
20 L yon moun pou kont li, li pa bezwen entmedy. Bondye pou kont li.
21 Eske lalwa Moyiz la kont pwoms Bondye yo? Men non. Si zanj yo te bay yon lalwa ki te kapab bay moun lavi, enben, lalwa sa a ta kapab f Bondye f moun gras.
22 Men, Liv la di: Tout bagay anba pouvwa peche a. Konsa, moun ki gen lafwa, se yo ki va resevwa kado Bondye te pwomt yo, paske yo te mete konfyans yo nan Jezikri.
23 Anvan l a te rive pou n' te ka gen konfyans, lalwa te kenbe nou prizonye anba men l', jouk tan pou Bondye te devwale kalite konfyans sa a.
24 Konsa, lalwa te tankou yon moun ki la pou veye nou, jouk l Kris la te gen pou vini pou n' te ka kw nan li pou Bondye te f nou gras.
25 Men koulye a, l a rive pou nou gen konfyans nan Kris la; nou pa anba men moun ki t'ap veye nou an ank.
26 Se paske nou gen konfyans nan Jezikri kif nou se pitit Bondye.
27 Nou tout, nou te resevwa batm pou n' te ka viv ansanm ak Kris la, nou mete sou nou kalite ki nan Kris yo.
28 Koulye a pa gen diferans ant moun ki jwif ak moun ki pa jwif, pa gen diferans ant moun ki esklav ak moun ki pa esklav, ant fanm ak gason. Nou tout nou f yonn nan Jezikri.
29 Si ou se moun Kris la, enben ou se pitit pitit Abraram. Ou gen pou resevwa eritaj Bondye te pwomt la.

4

1 Enben! Men sa m' vle di: Pitit ki pou resevwa byen papa li a, toutotan li piti toujou, y'ap trete l' menm jan yo trete yon esklav, atout se li menm ki mt tout bagay.
2 Toutotan li timoun toujou, li sou ld moun k'ap okipe l' la, moun k'ap regle zaf l' pou li a, jouk l papa a te fikse a rive.
3 Nou menm tou, toutotan nou te tankou timoun, nou te esklav tout lide ki t'ap mennen lzm nan lemonn.
4 Men, l l a rive, Bondye te voye pwp pitit li. Li soti nan vant yon fanm, li viv anba lalwa jwif yo,
5 pou l' te ka delivre tout moun ki te anba lalwa pou n' te kapab vin pitit Bondye.
6 Pou f nou w nou se pitit li tout bon, Bondye te voye Lespri Pitit li a k'ap rele: Papa, nan k nou.
7 Konsa, ou pa esklav ank, ou se yon pitit. Si ou se yon pitit Bondye, Bondye va ba ou tout byen li sere pou pitit li yo.
8 Nan tan lontan, nou pa t' konnen Bondye, nou te esklav yon bann bondye ki pa t' Bondye.
9 Men, koulye a nou rive konn Bondye, ou pito koulye a Bondye konnen nou, kouman nou f vle tounen al jwenn ti lespri sa yo ki tou fb, tou mizerab? Ki jan pou nou vle tounen esklav yo ank?
10 Ki jan f gen jou, gen mwa, gen sezon, gen lanne ki gen pi konsekan pou nou pase lt?
11 Mwen p pou nou anpil. Gen l mwen te travay mal nan mitan nou? Se sa m'ap mande mwen.
12 Fr m' yo, tanpri souple. Se pou nou vin tankou m', menm jan mwen menm tou mwen te vini tankou nou. Nou pa janm f m' okenn t.
13 Nou chonje kisa ki te f m' anonse nou bon nouvl la pou premye fwa a? Se paske m' te malad.
14 L sa a, malgre maladi m' lan ta ka yon eprv pou nou, nou pa t' meprize m', ni nou pa t' repouse mwen. Okontr, nou te resevwa m' tankou si m' te yon zanj Bondye, tankou si se Jezikri menm m' te ye.
15 L sa a, nou pa t' manke kontan! Kisa ki rive nou konsa? Mwen ka di sa pou nou: si nou te gen pou n' te rache je nou ban mwen, nou ta f li.
16 Men koulye a, ske mwen tounen yon lnmi pou nou paske m'ap di nou laverite?
17 Lt moun sa yo enterese anpil nan nou, men lide yo gen dy tt yo pa bon menm. Yo ta vle separe nou av m' pou nou ka enterese nan yo ase.
18 Sa bon pou nou enterese nan lt moun tou, men fk nou pa gen move lide nan tt nou. Wi, se pou nou toujou enterese nan lt moun, menm l mwen pa nan mitan nou.
19 Pitit mwen yo, m'ap soufri anpil pou nou toujou, tankou yon manman k'ap soufri doul tranche, m'ap soufri pou nou jouk tan Kris la va fin fme nt nan nou.
20 Jan m' ta renmen b kote nou koulye a pou m' ta ka pale yon lt jan avk nou! Se pa ti kras p mwen p pou nou!
21 Many di m', nou menm ki vle rete anba lalwa a: gen l nou pa konprann sa lalwa a di?
22 Li di nou konsa: Abraram te gen de pitit gason, yonn avk fanm ki te esklav la, yon lt avk fanm ki pa t' esklav la.
23 Pitit fanm ki te esklav la te ft dapre egzijans lach, men pitit fanm ki pa t' esklav la te ft dapre pwoms Bondye.
24 Nou ka pran istwa sa a pou yon parabl: de fanm sa yo se de kontra. Aga se kontra ki te ft sou Mn Sinayi a. Tout pitit li yo se esklav yo ye.
25 Aga se Mn Sinayi nan peyi Arabi. Li koresponn ak lavil Jerizalm ki la koulye a nan esklavaj ak tout pitit li yo.
26 Men, Jerizalm ki nan syl la, li lib. Se li menm ki manman nou.
27 Men sa ki ekri nan Liv la: F k ou kontan, ou menm fanm ki pa t' ka f pitit! Rele! F tout moun konnen jan ou kontan, ou menm ki pa t' janm konnen doul tranche! Paske, fanm gason pa t' okipe a ap gen plis pitit pase fanm ki gen mari.
28 Koulye a, fr m' yo, nou tankou Izarak: nou se pitit Bondye jan l' te pwomt la.
29 Nan tan Abraram, pitit ki te ft dapre egzijans lach a t'ap psekite pitit ki te ft dapre Lespri Bondye a. Se konsa sa ye koulye a tou.
30 Men, kisa ki ekri nan Liv la? Liv la di: Mete esklav la dey ansanm ak tout pitit li a. Paske pitit esklav la pa gen dwa eritye nan byen papa a ansanm avk pitit fanm ki pa t' esklav la.
31 Konsa, fr m' yo, nou pa pitit esklav la, nou se pitit fanm ki pa t' esklav la.

5

1 Se pou n' te ka lib tout bon kif Kris la te delivre nou. Se poutt sa, ann rete fm nan libte sa a. Veye k nou pou n' pa tounen esklav ank.
2 Tande byen. Men sa mwen menm Pl m'ap di nou: Si nou kite yo sikonsi nou, sa vle di Kris la pa svi nou anyen.
3 M'ap repete sa m' te di deja pou tout moun ki kite yo sikonsi yo: si yo f sa, y'ap blije f tou sa lalwa Moyiz la mande.
4 Moun ki kw Bondye ap f yo gras paske yo f sa lalwa a mande, yo vire do bay Kris la. Yo pdi fav Bondye a.
5 Pou nou menm, nou gen espwa Bondye va f nou gras paske nou gen konfyans nan li. Se sa menm n'ap tann, gremesi pouvwa Lespri Bondye a k'ap travay nan nou.
6 Paske, l n'ap viv ansanm ak Kris la, kit nou sikonsi, kit nou pa sikonsi, sa pa f anyen. Sa ki konsekan an se pou nou gen konfyans nan Bondye, yon konfyans k'ap f nou viv ak renmen nan k nou.
7 Nou te konmanse byen pwp. Ki moun ki rete nou sou kous nou, k'ap anpeche nou obeyi verite a?
8 Bagay yo te di pou yo te ka pran tt nou, se pa bagay ki soti nan Bondye k'ap rele nou an.
9 Pa bliye pawl la: Se ti kal ledven ki f tout pa t' la leve.
10 Men, Sey a f m' gen konfyans nan nou, li ban m' lasirans nou p'ap f lt lide, n'ap dak av mwen. Men, kanta moun k'ap boulvse nou an, li te mt sa l' te ye, Bondye gen pou peni li.
11 Pou mwen menm, fr m' yo, si m' t'ap mande pou moun sikonsi toujou, poukisa y'ap psekite m' jouk koulye a? Epitou, nan ka sa a, mesaj m'ap bay l m'ap anonse Kris la ki mouri sou kwa a pa ta bay pesonn okazyon bite.
12 Kanta moun k'ap boulvse nou konsa sou keksyon sikonsizyon an, yo ta mt tou f chatre yo fin ak sa.
13 Kanta nou menm, fr m' yo, Bondye te rele nou pou n' te ka gen libte nou. Slman, pa pran libte a svi eskiz pou nou viv dapre egzijans lach. Okontr, se pou nou yonn svi lt nan renmen nou yonn gen pou lt.
14 Paske tou sa lalwa mande nou, nou jwenn yo nan kmandman sa a: Se pou ou renmen fr pary ou, menm jan ou renmen tt pa ou.
15 Men, si yonn ap mde lt, yonn ap devore lt tankou bt sovaj, atansyon pou yonn pa touye lt tou!
16 Se poutt sa, men sa m'ap di nou: Kite Lespri Bondye dirije lavi nou. Pa obeyi egzijans k a.
17 K a gen egzijans ki pa dak ak egzijans Lespri Bondye a. Konsa tou, Lespri Bondye a gen egzijans ki pa dak ak egzijans k a. Se de bagay ki pa mache ansanm menm. Se sak f nou pa kapab f sa nou vle.
18 Men, si se Lespri Bondye a k'ap dirije lavi nou, nou pa anba lalwa ank.
19 Se fasil pou nou w sa egzijans k a f moun f: se imoralite, malpwpte ak vis.
20 Se svi zidl, se f maji, se yonn f lt lnmi, se f kont, f jalouzi, f kl, se yonn pa vle w lt, se f ti pil gwo pil.
21 Yonn anvye s lt, yo tafyat, yo saf konsa, ak yon bann lt bagay ank y'ap f. Mwen deja di nou sa, epi m'ap repete l' ank pou nou: moun ki f tout bagay sa yo p'ap antre menm nan peyi kote Bondye wa a.
22 Men, Lespri Bondye a bay renmen, k kontan, k poze, pasyans, bon k, seriozite, li f ou gen bon many.
23 Li f ou aji ak dous, li f ou konn kontwole k ou. Lalwa Moyiz la pa kont okenn nan bagay sa yo.
24 Moun ki moun Jezikri, yo f k a mouri ansanm ak tout egzijans li yo, ak tout lanvi li yo.
25 Se Lespri Bondye a ki ban nou lavi, se pou n' kite li dirije lavi nou nan tout bagay.
26 Pa kite lgy moute nou nan tt. Piga yonn chache lt kont. Piga yonn rayi s lt.

6

1 Fr m' yo, si nou bare yon moun ap f yon bagay ki mal, nou menm ki gen Lespri Bondye a nan k nou, se pou nou mete l' nan bon chemen. Men, f sa avk dous. Epi nou menm b pa nou, veye k nou pou nou pa tonbe nan tantasyon tou.
2 Se pou nou yonn ede lt pote chay yo. Se konsa n'a obeyi lalwa Kris la.
3 Si yon moun ki pa anyen mete nan tt li li kichy, moun sa a se twonpe l'ap twonpe tt li.
4 Chak moun dwe egzaminen jan y'ap viv la. Si yo kontan ak tt yo, y'a kontan pou sa yo f. Yo p'ap bezwen konpare tt yo avk sa lt yo ap f.
5 Paske, chak moun gen chay pa yo pou yo pote.
6 Moun k'ap resevwa bon nouvl la ft pou separe tout byen l' yo ak moun k'ap ba li l' la.
7 Pa twonpe tt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va reklte.
8 Moun ki simen sa ki f k l' plezi, li gen pou l' reklte lanm. Men, moun ki simen sa ki f Lespri Bondye a plezi, Lespri a va f l' reklte lavi ki p'ap janm fini an.
9 Pa janm bouke f byen. Paske, si nou pa dekouraje, n'a reklte l l a va rive.
10 Se sak f, toutotan nou jwenn okazyon, ann f byen pou tout moun, sitou pou fr ak s nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye.
11 Gade ki gwo lt m'ap ekri nou koulye a ak men pa m'!
12 Moun nou w ki vle f nou sikonsi yo, se moun k'ap chache pase pou bon nan je lzm. Y'ap f sa paske yo pa vle pou moun psekite yo akz kwa Kris la.
13 Paske yo menm ki sikonsi, yo pa f tou sa lalwa mande. Men, yo vle nou sikonsi pou yo ka f grandiz pou jan yo te f nou asepte mak sa a nan k nou.
14 Pou mwen menm, mwen p'ap vante tt mwen pou lt bagay pase pou kwa Kris la. Paske, gremesi kwa sa a, mwen mouri pou lemonn, lemonn mouri pou mwen.
15 Kit ou sikonsi, kit ou pa sikonsi, se pa sa ki konte. Sa ki konte, se pou nou chanje, se pou nou tounen yon lt moun.
16 Pou tout moun k'ap swiv prensip sa a nan lavi yo, mwen mande Bondye pou l' ba yo k poze, pou l' gen pitye pou yo, wi, pou yo tout ansanm ak tout pp Bondye a.
17 Apre sa, piga pesonn ban m' traka ank. Paske, mak m'ap pote nan k mwen moutre se esklav Jezikri mwen ye.
18 Fr m' yo, se pou benediksyon Jezikri, Sey nou an, toujou la ak nou tout. Amn.

The Unbound Bible
Nuit pzib, nuit se sant
Esk ou Konnin 4 PRINSIP ESPIRITUEL YO?
Jenz 1-3Language index